<-- Twitter Summary card images must be at least 120x120px -->

Werken in een organisatie moet een continu leerproces zijn | Trends

In deze bijlage van Trends gaat aandacht naar "The future of learning". Ik mocht mijn visie delen over hoe bedrijven hun menselijk kapitaal optimaal kunnen ontplooien. Dé aandachtspunten wat mij betreft? De noodzaak van levenslang leren, een goede samenwerking tussen bedrijven en scholen, én een andere houding tegenover flexibele arbeid en de talentontwikkeling van werknemers. 

» Klik hier voor het document